• Hướng dẫn Góc quay cánh tiểu tiên Avatar được vĩnh viễn
  • Góc quay cánh tiểu tiên Avatar được vĩnh viễn

  • Tác Giả: Thịnh rÔ
  • Ngày viết 05/12/2013
  • Lượt xem 1236
Lúc sáng mình dùng thẻ free quay số cho nick
phụ,chọn quay cánh tiểu tiên và mình dùng pb
240 hổ trợ quay số nhập đại góc 82 lúc này là
9:32phút và đuợc cánh tiểu tiên v.v
Anh em test thử xem,
- Nguồn: namephinamephi