• Thủ Thuật Hay - Hướng Dẫn Cách Sạc Pin Điện Thoại Khi Không có Điện
  • Hướng Dẫn Cách Sạc Pin Điện Thoại Khi Không có Điện

  • Tác Giả: Thịnh rÔ
  • Ngày viết 03/12/2013
  • Lượt xem 1386
Cách Sạc Pin Điện Thoại khi Không có Điện - Thủ thuật hay cho điện thoại tại Vui3g.Com

+ MEO THU 1: Khj ban su dung pin dien thoai. Ban
se chu y den chung loai cua pin, nhu máy nokia
va 1 so máy china. Pin thuong la li-ion. Nhu vay
ban se phai sac pin khi no con 1 vach. Con loai
pin thu 2 la hydrocacbon. Nhu cac may walkman,
ban phai dung het pin moi duoc sac. +,MEO THU 2: la sac pin khi ban o 1 noi khong co
dien. Ban hay chuyen bi 1 mau gjay bac. To bang
tam cuc pin va 1 chjec bat lua. Lay pin ra, boc ben
trong gjay bac. Dung bat lua ho deu khap pin.
Chung 5->6s. 0,7cm. Lap pin vao may. Chuc ban
thanh cong. .Doj voi meo thu 2 ban co the dung them duoc 1
tieng.Tang them tu 2->5 vach.Du thoj gjan ve nha.
+,CHÚ Ý: khuyen cáo nha,khong len su dung cách
ho lua cho pin china khong ro nguon goc.De
phòng no pin.
+,MEO THU 3: sau day minh xin gjoj thjeu 1 meo nua. Khong phai ai cung biet dau nha. Khj dung
pin lau ngay, pin cua ban se bi "chaj", ban hay lay
cuc pin do, gói vao 1 to bao cu, de xuong gam
gjuong hay cho nao do tjep xuc voj dat. De do
trong khoang 1 den 2 thang, khi do, lay pin ra,
sac nhu pin moi mua. No se phuc hoi khoang 80%. Nho la phai dung can pin rùj moj cho no di
ngu dong nha.