• Hướng dẫn Cách xem địa chỉ IP Wifi và Mac trên Android
  • Hướng dẫn Cách xem địa chỉ IP Wifi và Mac trên Android

  • Tác Giả: Thịnh rÔ
  • Ngày viết 27/01/2014
  • Lượt xem 1358

Tuy rất đơn giản nhưng có thể bạn chưa biết về cách xem địa chỉ IP Wifi và Mac trên điện thoại Android của bạn. Hãy cũng theo dõi bài viết sau Vui3g.Com xin hướng dẫn các bạn:

Địa chỉ MAC 
Địa chỉ Mac là không thay đổi, nó là gắn liền với card mạng trên máy bạn. Nó không phụ thuộc vào việc bạn đăng nhập vào mạng Wifi nào. Để xem địa chỉ Mac, trên màn hình điện thoại bạn thao tác <>Settings-> About-> Hardware Information và tìm dòng <>Wi-Fi MAC Address.
Hướng dẫn Cách xem địa chỉ IP Wifi và Mac trên Android


Hướng dẫn Cách xem địa chỉ IP Wifi và Mac trên Android
Địa chỉ IP
Địa chỉ IP phụ thuộc vào mạng Wifi mà bạn kết nối. Muốn xem địa chỉ IP, trước tiên bạn cần kết nối vào một mạng Wifi nào đó, sau đó mở <>Android Wi-Fi Settings

Hướng dẫn Cách xem địa chỉ IP Wifi và Mac trên Android

Hướng dẫn Cách xem địa chỉ IP Wifi và Mac trên Android
Trong danh sách các mạng Wifi mà bạn đã từng kết nối, nhấp chọn vào một mạng mà bạn muốn xem. Một popup sẽ hiện ra, hiển thị hầu hết những thông tin mà bạn quan tâm: cường độ tín hiệu, an ninh, liên kết tốc độ ...trong đó có địa chỉ IP mà bạn đang cần xem.