• Kinh Nghiệm Đập Đồ Mới Trong Game Avatar
  • Kinh Nghiệm Đập Đồ Mới Trong Game Avatar

  • Tác Giả: Thịnh rÔ
  • Ngày viết 05/12/2013
  • Lượt xem 986
goc quay do avatar ra do vinh vien

Mình vừa test xong, ngẩm nghỉ rất hợp lý nên post lên cho anh em tham khảo. Hồi nảy mình đập Cánh
tiểu thần với 1 phát đã thành công, sau đó là 1
phát lên tiếp mũ lưỡi trai 4. Theo mình là nên tìm
khu nâng cấp tỉ lệ như sau:
- Tìm khu có người đã nâng cấp thành công nhưng tỉ lệ của người đó thấp hơn hoặc bằng tỉ lệ
nâng cấp của mình
- Món đồ nâng cấp thành công không giống món
đồ của mình chuẩn bị đập.
Như thế thì ăn là cái chắt
VD: khi mình đập Cánh tiểu thần (6%) thì mình tìm gặp khu đã nâng cấp thàng công, và mình gặp
món đồ đó cũng 6% (Chong chóng sắc màu) nên...
bùm... Chúc mừng bạn đã nâng cấp thành công.
Sau đó mình còn dư đá, chả biết làm gì nên
chuyển khu khác, gặp cái khu có mũ phù thuỷ
quền năng, đập lun cái mũ lưỡi trai c4, ai dè thàng công nên mình rút ra kết luận như trên. Chúc các
bạn may mắn. Tks đã đọc