• Tổng Hợp Những góc quay số ra nhiều đồ vĩnh viễn nhất Trong Game Avatar
  • Những góc quay số ra nhiều đồ vĩnh viễn nhất Trong Game Avatar

  • Tác Giả: Thịnh rÔ
  • Ngày viết 05/12/2013
  • Lượt xem 1985
Vui3g.Com xin Tổng Hợp Những góc quay số ra nhiều đồ vĩnh viễn nhất Trong Game Avatar

goc quay do avatar ra do vinh vien

*Áo hoàng tử bóng đêm:
+Góc quay 135
+Thời gian quay 21:25
*Quần hoàng tử bóng đêm:
+Góc quay 90
+Thời gian quay 16:25 *Quả bóng rổ:
+Góc quay 50
+thời gian quay 8:15
*Lêu lêu:
+Góc quay 35
+Thời gian quay 12h *Mủ arle:
+Góc quay 140
+Thời gian quay 3:50
-P/s:Nhửng góc quay trên là nhửng góc quay mà
mình đả đuợc đồ vĩnh viễn và úp lên cho anh em
test thử xem,chúc anh em may mắn - Nguồn: namephinamephi