• Thông Tin Khuyến Mại 3 Nhà Mạng Viettel - Mobi - Vina cuối Tháng 3/2014
  • Thông Tin Khuyến Mại 3 Nhà Mạng Viettel - Mobi - Vina Cuối Tháng 3

  • Tác Giả: Thịnh rÔ
  • Ngày viết 26/03/2014
  • Lượt xem 784

Vui3g.Com xin gửi tới các bạn Thông Tin Khuyến Mại của 3 nhà mạng Viettel - Mobi -Vina cuối Tháng 3/2014.

- Các bạn hãy LIKE và SHARE lên facebook để bạn bè, người thân cùng biết nhé.

khuyen mai viettel cuoi thang 3, khuyen mai vina cuoi thang 3, khuyen mai mobi cuoi thang 3, thong tin khuyen mai lan 2 thang 3

* Nhà mạng:

+ Viettel khuyến mại 50% giá trị nạp thẻ từ 30/03 - 31/03/2014

+ Vina khuyến mại 50% giá trị nạp thẻ từ 28/03 - 29/03/2014

+ Mobi khuyến mại 50% giá trị nạp thẻ từ 25/03 - 26/03/2014

- Copy Right © Thịnh rÔ