• Thủ thuật hay chơi ninja school - Thủ thuật mở rương hang động Ninja School được nhiều Yên và Đá
  • Thủ thuật mở rương hang động Ninja School được nhiều Yên và Đá

  • Tác Giả: Thịnh rÔ
  • Ngày viết 05/12/2013
  • Lượt xem 885
Nhờ một lần tình cờ
hôm nay đi hang
động hai lần mình
gom lại được 26
rương muốn mở lấy
yên .nhưng cho hành trang đầy ,khi mở
6rương được
2kyên,6kyên,3kyên
và rỗng 3cái bực wá
mình cất hết đồ và
đá vào hành trang,chỉ để lại
20rương. Đợi một
lúc,ra khu trống
người mình chát
cộng đồng là “Dkm
teamobi cho tao đá 9″ mở phát được
ngay 1viên 6 xog rồi
chát tiếp là “teamobi
cho tao yên” mở
phát hết 19rương
được 132kyên nào là 8kyên,6kyên,10kyên..
.xog mình lại ra làng
kojj j đó đập vk ở
khu đông người rồi
nói chuyện với
kemsinto phát.rồi chát cộng đồng là
“kemsinto cho vu khi
tao len +8″ nhét đá
vào cho max pt rồi
thoát ra luyện đá
5v4 lên đá6 rồi lại nhét vk vào đập
hôhô mình ko dám
nhìn cúi điện thoại
xuống một lát rồi
nhìn thật bất ngờ
“vú khí lên +8 ” đây là thủ thuật nhỏ mình
chia sẻ với các bạn.
Like cái nào viết bằng
điện thoại mỏi tay
qúa
Nguồn “Duyetft”