• Thủ thuật mua mặt tròn Game Avatar mới phát hiện đơn giản nhất | Thủ thuật chơi avatar
  • Thủ thuật mua mặt tròn Game Avatar mới phát hiện đơn giản nhất

  • Tác Giả: Thịnh rÔ
  • Ngày viết 05/12/2013
  • Lượt xem 665
Như anh em đã biết từ khi ra phiên bản 240 thì team đã fix mua mặt tròn từ những phiên bản cũ dưới 197. Thủ thuật sau Vui3g.Com xin hướng dẫn anh em mua mặt tròn không tốn 1xu nào.Đầu tiên anh em tải pb 197
sau đó đang nhập vào khu nào tuỳ anh em. Tiếp theo
nhấn Menu > Menu Auto > Kepala Hilang > Muka Hilang > Ok

anh em đã mất mặt. ( Kái đầu tiên là tóc Kái giữa là mắt kái cuối là mặt )
Đi trêu đùa bạn bè cũng zui. Trêu chán oy out ra
vào phiên bản mới NHANH KO TEAM NÓ FIX NHANH LẮM ĐÓ NHÉ
- Nguồn: Hútpin